Direnişten devrime bir yol açmak

Burjuvazinin gözü uzayda. Richard Branson, Jeff Bezos ve Elon Musk dünyanın süper zenginleri olarak öteki zenginlere uzaya doğru bir yol açıyor, kapitalizmin artık daha iyi bir dünya vaadi kalmadığını gizlemeden kurtuluşun uzayda olduğunu söylüyorlar. Kimisi önden arabasını yolluyor, kimisi uzay turları planlayıp bilet satıyor. Burjuvazi uzaya deneme sürüşleri yaparken, aşağıda insanlık kapitalizmin yarattığı toplumsal-ekonomik-ekolojik çöküntüyle boğuşuyor. Tam da bu çöküntünün üzerinde yükselen sermaye, tahtını erişilmez göklere yerleştirmeye çalışıyor sanki. Çünkü ayakta durabilmek için sürekli genişlemeye ihtiyaç duyan kapitalizmin gidecek bir yeri kalmadı ve bizzat yarattığı karşıtı, yani tarihin en kitlesel, en renkli, en yetenekli işçi sınıfı nedeniyle yeryüzü artık fazlasıyla tekinsiz. Bu dünyayı yönetebilmek için yeni çağın canavarları imdada çağrılıyor. Yeni tipte faşist iktidarlar, darbeler, savaşlar, kışkırtılmış gericilikler… Ama nafile. Burjuvazinin bir kader gibi sunduğu çöküntüye ve bunu kabul ettirmek için yaptığı canavarlıklara büyük insanlık itiraz ediyor. Coğrafyası değişse de özneleri, tepkileri ve talepleri birbirine giderek daha fazla benzeyen kitlesel direniş hareketleri, sıçraya sıçraya ülkeden ülkeye ilerleyen yürüyüş kolları gibi yayılarak, dünyayı kesintisiz bir direniş alanına çeviriyor. Henüz devrime yönelmiş tek bir ordu gibi davranamasa da belli bir liderlikten ve programdan yoksun olsa da, devrimci toplumsal özne, gelişme imkanını bu direniş hareketleri içinde buluyor.

* İlerleyen sayfalardaki iki yazı “Direniş Çağı ve Devrimci Özne” başlığı altında bir bütünün birbirini izleyen parçalarıdır. Tartışma, “devrimci özne” sorunu etrafında ortaya konan güncel tezlerin eleştirisini de içerecek biçimde sonraki sayılarda devam ettirilecektir.